Loading...

Tray (Oke)

  •  ไม้พาดอ่างผลิตจากไม้คุณภาพดีมีคุณสมบัติทนน้ำ ด้วยดีไซน์แบ่งซี่ของไม้ ช่วยเพิ่มลูกเล่นและมิติใหม่ๆให้กับอ่างอาบน้ำและห้องน้ำของคุณอย่างลงตัว
  •  Size : 1000 x 200 x 40 mm.

Download our CATALOGUES