Loading...

Tray (oak – Smooth)

  • ไม้พาดอ่างผลิตจากไม้คุณภาพดีมีคุณสมบัติทนน้ำ ดีไซน์แผ่นไม้ที่เรียบเนียน นอกจากง่ายต่อการใช้งานแล้ว ยังงานต่อการดูแลรักษาด้วย
  • Size : 1000 x 200 x 40 mm.

Download our CATALOGUES